Werkwijze

Gaandeweg de jaren zijn kinderen veranderd in hun gedrag. Dit heeft met verschillende factoren te maken. De maatschappij verandert en kinderen worden mondiger. Kinderen worden snel als lastig gezien, omdat ze mondiger worden en ouders worden vanuit scholen snel doorverwezen naar de huisarts, omdat er vast wel iets mis is. Diverse docenten hebben geen begrip meer voor wat er thuis speelt of waarom het kind niet gewoon rustig op zijn/haar plek kan blijven zitten. Vaak zit er achter verschillende gedragsproblemen een verhaal en kunnen kinderen je dit verhaal al snel zelf vertellen, als je de tijd en ruimte hiervoor neemt. Het kan ook zijn dat het kind te veel heeft meegemaakt en daardoor niet goed kan meekomen.

Ik wil graag de positieve kracht uit het gedrag halen en ga daarom graag met ouder(s)/opvoeder(s) en het kind in gesprek.

Een plan van aanpak is bij iedere cliënt maatwerk. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld....

- Kindercoaching en therapie

- Jongerencoaching en therapie

- Gezinstherapie en systeemtherapie

- Observaties in de klas

- Uitleg gedragsprobleem/stoornis aan de leerling/leerkracht/opvoeder(s)

- Gebruik leermiddelen

- Gebruik spellen

- Inzicht krijgen in eigen gedrag

- Verslaglegging van ontwikkelingen en terugkoppelen naar opvoeder(s)

- Tussen,- eindevaluatie

Tarief:

- € 75 euro p. uur

Isabella kan haar emoties niet goed verwoorden

Isabella, een meisje van 7 jaar oud heeft moeite om emoties van anderen te herkennen. Zij loopt daar zowel thuis als op school tegenaan. Klasgenootjes omschrijven haar als een "raar meisje". Ouders en broer ervaren het lastig dat Isabella niet veel emotie toont.

Thuis ervaren ouders en broer, dat Isabella niet veel emotie toont en vinden dit lastig.

Ik heb een (gratis) intakegesprek bij het gezin thuis gehad en daardoor een goed beeld gekregen van Isabella en de anderen. Op basis daarvan heb ik een PVA (Plan Van Aanpak ) gemaakt met een totaal prijs (gratis). Dit heb ik per mail naar het gezin gestuurd en ouders zijn akkoord gegaan.

Die zelfde week ben ik begonnen met de begeleiding. Ik heb Isabella meerdere keren geobserveerd in de lessen. Dit was tijdens een gymles, buitenspelen en als Isabella gewoon aan haar tafeltjes werkte in de klas. Ik heb een gesprek gehad met de IB‘r (Intern Begeleider) en die vertelde dat ze als school een vermoeden hebben van PDD-NOS. Zij vinden het moeilijk om dit met de ouders te bespreken en zij zijn erg blij dat ik het gezin kom helpen

Ik ben intensief met Isabella aan de slag gegaan en zag haar wekelijks (18 weken lang) op dezelfde dag en tijd. Ik heb verschillende methodieken en spellen gebruikt om haar sociaal vaardiger te maken. Ik heb haar geholpen met het leren herkennen van emoties van anderen en om te gaan met haar eigen emoties. Ik heb ervoor gekozen om met veel pictogrammen te werken en ieder lid van het gezin hierin te betrekken. Naar aanleiding van de opmerking van de IB’r heb ik met ouders gesproken over een eventueel onderzoek. Ouders stonden hier (nog) niet voor open en zagen tijdens mijn begeleiding al een heel ander en vrolijk meisje. Mijn begeleiding heb ik langzaam afgebouwd en is beëindigd na 19 weken. Ik heb nog regelmatig contact met Isabella en ouders en zij kunnen altijd een beroep op mij blijven doen.

Suus heeft moeite met plannen en organiseren

Suus, meisje van 15 jaar oud, kan niet plannen en organiseren. Er is dagelijks strijd thuis, wanneer moeder vraagt of ze nog huiswerk heeft. Er is veel ruzie en er hangt een gespannen sfeer in huis.

Ik heb een (gratis) intakegesprek met moeder en dochter gehad en daardoor een goed beeld gekregen. Op basis daarvan heb ik een PVA (Plan Van Aanpak ) gemaakt met een totaal prijs (gratis). Dit heb ik per mail naar moeder gestuurd en zij is akkoord gegaan. Suus heb ik 10 weken begeleid en geholpen structuur aan te brengen in haar planning voor school en prive zaken ( sporten/ tijd met vriendinnen en moeder). Dit heb ik aan de hand van een planningsbord gedaan dat een plek kreeg in haar kamer en zij geheel verantwoordelijk voor was. Naast structuur aanbrengen in haar dagelijkse bezigheden, heb ik ook het stuk onzekerheid besproken en spelenderwijs aangepakt. Betere communicatie naar moeder, hulp durven vragen en voor jezelf durven opkomen. Hierbij heb ik de methodiek levensvaardigheden voor gebruikt. Aan de hand van het 4 G schema heeft Suus inzicht gekregen in eigen gedrag.

Sam kan niet meekomen tijdens de biologieles

Sam is een jongen van 12 jaar oud met de diagnose ADHD. Hij heeft moeite om zich te concentreren tijdens de biologieles, overziet het allemaal niet meer en zijn motivatie is ver te zoeken.

Ik heb een (gratis) intakegesprek met het gezin gehad en daardoor een goed beeld gekregen van het probleem. Op basis daarvan heb ik een PVA (Plan Van Aanpak ) gemaakt met een totaal prijs (gratis). Dit heb ik per mail naar ouders gestuurd en zij zijn akkoord gegaan. Sam heb ik bij verschillende lessen en diverse docenten geobserveerd en daardoor heb ik een goed beeld gekregen van zijn houding en inzet tijdens de lessen. Het viel mij meteen op dat Sam bij 3 van de 6 docenten het erg goed doet. Hij zit naast dezelfde klasgenoot en heeft een plek links voorin de klas. Bij de biologieles zit Sam naast een “drukke” jongen en heeft een plek achterin het lokaal. Ik heb Sam 12 weken begeleid en handvatten meegegeven hoe hij zich beter kan concentreren. Daarnaast ben ik in gesprek gegaan met de biologiedocent. Zij bleek, als beginnend docent, weinig te weten van ADHD en ik heb haar voorzien van informatie. Ook heb ik handelingsadviezen meegegeven, zodat ze in het vervolg beter kan omgaan met Sam.