Ondersteuning nodig?

In het begeleiden van uw kind, omdat hij/zij tijdelijk uitvalt of niet kan deelnemen in de onderwijssetting

Kind in relatie tot opvoeder en/of docent

Een groep kinderen in relatie tot docent. Zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs